Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kaip tiesioginio taikymo teisės akto, reikalavimus, Šilalės sporto mokykloje buvo patvirtintos Bendrosios asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos taisyklės, kuriomis įtvirtintos pagrindinės fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės.  Su Taisyklėse įtvirtintais duomenų tvarkymo principais bei duomenų subjektų teisėmis galite susipažinti čia: /docs/Duomenu_apsaugos_taisykles.pdf; /docs/Privatumo politikos taisyklės.pdf.

Siekiant kokybiškai valdyti rizikas, susijusias su asmens duomenimis, bei užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp Sporto mokyklos ir duomenų subjektų, asmens duomenų apsaugos pareigūnu Šilalės sporto mokykloje yra paskirtas: 

UAB „SDG“

Draugystė g.8E, Kaunas

Tel. Nr. +370 686 18867

El. pašto adresas: asmensduomenys@sdg.lt

Baseinas
Kavinė