Laisvos darbo vietos

 

INFORMACIJA APIE LAISVĄ INTRUKTORIAUS-GELBĖTOJO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės sporto mokykla (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kovo 11-osios g. 15, Šilalė, tel. 8 449 56254, el. p.  silalessm@gmail.com,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190327248) skelbia atranką laisvai Šilalės sporto ir laisvalaikio centro administratoriaus-vadybininko pareigybei užimti nuo 2022 m. lapkričio 10 d.

1. Reikalavimai pretendentams: ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti marketingo ir raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių, skaičiavimo technikos, komunikacijų ir ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis. Išmanyti personalo valdymo įstatyminius ir normatyvinius aktus, metodinę medžiagą, darbo organizavimo tvarką, įstatymus ir darbo teisės pagrindus. Išmanyti darbo saugos, saugumo technikos, sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos taisykles bei normas.

2. Privalumas – vadovaujamo darbo ir projektų rašymas  bei įgyvendinimo patirtis.

3. Pareigybės lygis – B. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais) – 6,0.

Darbo sutartis – terminuota (kol į pareigas sugrįš darbuotojas).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi pateikti prašymą, išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai Šilalės sporto mokyklos sekretorei arba  elektroniniu paštu: silalessm@gmail.com  iki 2022 m. spalio 21 d., 8.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 56254; 8 614 36279, el. paštu silalessm@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 

 

Baseinas
Kavinė