Rajono mokyklų žaidynės

                                                                                   
                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos
                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
                                                                                        2019 m. lapkričio   d. įsakymu Nr.
                                                                                        1 priedas
 
ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2019-2020 MOKSLO METŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI
 

I SKYRIUS

  ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio aktyvumo ir sporto svarbą.  

2. Uždaviniai:

2.1. didinti fiziškai aktyvių mokinių skaičių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. skatinti įvairių sporto šakų propagavimą ir praktikavimą mokyklose;

2.3. formuoti mokinių įgūdį sportuoti visą gyvenimą;

2.4. skatinti mokyklas skirti daugiau dėmesio fiziniams aktyvumui ir sportui;

2.5. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant diskriminacijos ir gerbiant sporto ir olimpines vertybes.

 

II SKYRIUS

 VADOVAVIMAS

3. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėms vadovauja ir teisėjų kolegiją, pagal varžybas organizuojančios mokyklos pateiktą paraišką, tvirtina Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

4. Varžybas koordinuoja Šilalės sporto mokykla, vykdo rajono bendrojo ugdymo mokyklos, pagal varžybų nuostatus.

III SKYRIUS

 ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMAS

5. Mokyklų žaidynės Šilalės rajone vykdomos 3 etapais:

5.1. pirmas etapas - mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

5.2. antras etapas - rajono mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

5.3. trečias etapas - zoninės varžybos.

 

IV SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ DALYVIAI

6. 2019-2020 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse dalyvauja Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokiniai.

7. 2019-2020 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse į mokyklos komandą gali būti įtrauktas tik tos mokyklos mokinys.

8. 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose, Šilalės rajono savivaldybei atstovauja komandos, 2019-2020 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse iškovojusios pirmąsias vietas (gimimo metai patikslinti sporto šakų nuostatuose).

9. Komandos, dalyvaujančios Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose, vadovaujasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus patvirtintais 2019-2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų varžybų nuostatais.

10. 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose Šilalės rajono savivaldybei atstovauja vienos mokyklos kolektyvas, bet ne kelių mokyklų rinktinė.

11. 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose Šilalės rajono savivaldybei atstovauja kaimo vietovių mokyklų komandos, 2019-2020 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynėse iškovojusios aukščiausias vietas (Sporto šakų nuostatuose parašyta, kuriose varžybose kaimo vietovių mokyklų komandos atstovaus Šilalės rajono savivaldybei).

 

V SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS

Eil.

Nr.

Varžybų pavadinimas

Amžius arba

klasė

Numatoma varžybų data

Komanda, dalyvių skaičius

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

1.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2007 m. gim. ir jaunesni

2020 m. vasario 12 d.

 

Mišri, 8 mergaitės, 8 berniukai

2.

Krepšinis 3x3

2004 m. gim. ir jaunesni

2020 m. sausio 7 d.

4 mergaičių

4 berniukų

3.

Kvadratas

2007 m. gim. ir jaunesni

2019 m. lapkričio 11 d.

2019 m. lapkričio 12 d.

10 mergaičių

10 berniukų

4.

Futbolas 5x5

2005 m. gim. ir jaunesni

2006 m. gim. ir jaunesni

2019 m. lapkričio 19 d.

2019 m. lapkričio 21 d.

12 mergaičių

12 berniukų

5.

Lengvosios atletikos

atskiros rungtys

2001 m. – 2004 m. gimimo

2005 m. ir jaunesni

2020 m. gegužės 20 d.

6 mergaitės

6 berniukai

6.

Lengvosios atletikos keturkovė

2006 m. gim. ir jaunesni

2020 m. gegužės 6 d.

6 mergaitės

6 berniukai

7.

Lengvosios atletikos  kroso estafetės

2001 m. – 2004 m. gimimo

2005 m. ir jaunesni

2020 m. balandžio 30 d.

Mišri - 4 mergaitės, 4 berniukai

8.

Smiginis

Neribojamas

2020 m. kovo 3 d.

2 mergaitės

2 berniukai

9.

 

Stalo tenisas

2004 m. gim. ir jaunesni

 

2020 m. sausio 30 d.

4 mergaitės

4 berniukai

10.

Šaškės (paprastos)

Neribojamas

2020 m. kovo 19 d.

Mišri – 1 mergaitė, 3 berniukai

11.

Virvės traukimas

 

Ne jaunesni kaip 12 m.

2020 m. balandžio 28 d.

Nuo 7 iki 10 mokinių.

12.

Tinklinis

2003 m. gim. ir jaunesni

2020 m. sausio 14 d.

 

10 mergaičių

10 berniukų

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

13.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2009 m. gim. ir jaunesni

     2020 m. vasario 26 d.

 

Mišri - 8 mergaitės, 8 berniukai

14.

Kvadratas

2009 m. gim. ir jaunesni

     2019 m. lapkričio 5 d.

 

Mišri - 5 mergaitės, 5 berniukai

15.

Lengvosios atletikos

 trikovė

2009 m. gim. ir jaunesni

     2020 m. balandžio 29 d.

 

5 mergaitės

5 berniukai

16.

Šaškės

2009 m. gim. ir jaunesni

     2020 m. kovo 19 d.

 

Mišri - 1 mergaitė, 3  berniukai

 

 

 

 

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

17.

Krepšinis 3*3

2003  m. gim. ir jaunesni

2020 m. sausio 7 d.

4 mergaitės

4 berniukai

18.

Stalo tenisas

2003  m. gim. ir jaunesni

2020 sausio 30 d.

4 mergaitės

4 berniukai

 

VI SKYRIUS

 APDOVANOJIMAS

12. Komandos, laimėjusios prizines vietas atskirų sporto šakų finalinėse varžybose apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais.

13. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai taškai:
13.1. jei dalyvavo 10 komandų, komanda už pirmą vietą gauna 10 taškų, už antrą vietą 9 taškus, už trečią - 8 taškus ir t.t;
13.2. surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama mokyklai, kurių komandos iškovojo daugiau pirmų vietų;
13.3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas komandai minus taškų tiek, kiek komandų dalyvavo varžybose.
14. Užsiregistravus dviem ir mažiau komandų, varžybos nebus vykdomos.
15. Rezultatų suvestinės bus vedamos tarp pradinio ugdymo 1-4 klasių, ir bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių. Vedant 5-12 klasių suvestines, bus skaičiuojama, išrenkant 10 geriausių rezultatų.
 

                     

VII SKYRIUS

 PRIĖMIMO SĄLYGOS

16. Mokyklos, kurių sporto bazėse rengiamos varžybos, paruošia varžyboms sporto bazę ir reikalingą inventorių, atsako už teisėjų kolegijų sudėtį, pasirūpina medicinos pagalbos vaistinėle, pirmos pagalbos rinkiniu, reikalui esant iškviečia greitąją medicininę pagalba.

17. Komandų vadovai atsako už dalyvių sveikatą, saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą, tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.

18. Sporto šakų varžybose dalyvauti leidžiama tik su sportine apranga.

 

VIII SKYRIUS

 PARAIŠKOS

19. Komandos vadovai, atvykę į sporto varžybas, teisėjų kolegijai pateikia:

19.1. mokyklos direktoriaus patvirtintą paraišką, kurioje nurodoma:

19.1.1. mokyklos pavadinimas;

19.1.2. dalyvio vardas, pavardė;

19.1.3. dalyvio gimimo metai;

19.1.4. ar dalyvis turi patvirtintą galiojančią sveikatos pažymą ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų;

19.1.5. pažymi paraiškoje, kad visi komandos nariai (vaikai) turi tėvų leidimus, varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog varžybų organizatoriai nuotraukas ar veido medžiagą naudotų LMŽ populiarinimo tikslais. Neturinčius leidimo pažymėti paraiškoje;

19.1.6. komandos vadovo (mokytojo) vardas, pavardė.

19.2. Pateikia mokinių pažymėjimus su nuotraukomis.

 

Pastabos:

 

Varžybas vykdančios mokyklos

 • Tinklinis 2003 m. (berniukai, mergaitės) – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.
 • Drąsūs, stiprūs, vikrūs 2007 m. ir 2009 m. – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija.
 • Virvės traukimas, Šaškės (2009 m.), šaškės (amžius neribojamas)  – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.
 • Stalo tenisas 2003 m., 2004 m. (merginos ir vaikinai) –  Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija.
 • Krepšinis 3x3 (berniukai ir mergaitės). Lengvosios atletikos KETURKOVĖS varžybos – Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.
 • Lengvosios  atletikos ATSKIROS rungtys – Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.
 • Futbolas (vaikinai 2006 m., merginos 2005 m.), lengvosios atletikos KROSO estafetė. Zoninės varžybos (pagal grafiką), tarpzoninės varžybos (pagal grafiką)  – Šilalės sporto mokykla.
 • Lengvosios atletikos TRIKOVĖS varžybos – Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla.
 • Smiginis – Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla.

 

Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai taškai:

 • jei dalyvavo 10 komandų, komanda už pirmą vietą gauna 10 taškų, už antrą vietą 9 taškus, už trečią - 8 taškus ir t.t.
 • surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama mokyklai, kurių komandos iškovojo daugiau pirmų vietų.
 • užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas komandai minus taškų tiek, kiek komandų dalyvavo varžybose.
 • Užsiregistravus dviem ir mažiau komandų, varžybos nebus vykdomos.

 

Bus vedama pradinio ugdymo 1-4 klasių, ir bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių suvestinės. Vedant 5-12 klasių suvestines, bus skaičiuojama, išrenkant 10 geriausių rezultatų.

Į sekantį varžybų etapą vyksta užsiregistravusios mokyklos:                                     

 • Šachmatai – Dariaus ir Girėno progimnazija arba Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.
 • Kalnų dviračiai – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.
 • Orientavimosi sportas – Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.
 • Rankinis -  Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.
 • Kalnų slidinėjimas (mergaitės, amžius neribojamas) –Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.
 • Kalnų slidinėjimas (berniukai, amžius neribojamas) –Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.
 • Snieglentė (mergaitės, amžius neribojimas) - Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.
 • Snieglentė (berniukai, amžius neribojimas) – Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.
 • Šaudymas šautuvu – Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.
 • Štangos spaudimas, svarsčių kilnojimas – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.
Varžybų organizavimo klausimais kreiptis į Šilalės sporto mokyklą tel. (8-449) 5 62 54, 41421.  Visą reikiamą informaciją apie 2019-2020 m. m. Šilalės rajono mokyklų žaidynes galima rasti Šilalės sporto mokyklos internetiniame puslapyje www.sportas.silale.lm.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.silale.lt, informaciją apie Lietuvos mokyklų žaidynes galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt  
 
2019-2020 m.m. Šilalės rajono mokyklų žaidynių nuostatai:

1. /docs/Atskiros rungtys 2019.pdf

2. /docs/Virvės-traukimas 2019.pdf

3. /docs/Trikovė 2019.pdf

4. /docs/Tinklinis 2019.pdf

5. /docs/Šaškės 2019.pdf

6. /docs/Stalo-tenisas 2019.pdf

7. /docs/Smiginis 2019 m.pdf

8. /docs/Kroso-estafetės 2019 m.pdf

9. /docs/Krepšinis 3x3. 2019 .pdf

10./docs/Keturkovė 2019.pdf

11. /docs/Futbolas 5x5 2019.pdf

12. /docs/DSV 2019.pdf

 

 

 

 

Baseinas
Kavinė