Rajono mokyklų žaidynės

                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos
                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
                                                                                        2018 m. lapkričio   d. įsakymu Nr.
                                                                                        1 priedas
 
ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO METŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI
 

I SKYRIUS

  ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja abipusio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3. sudaryti sąlygas pedagogams, sporto organizatoriams ir vykdytojams supažindinti mokinius su pagrindiniais olimpizmo principais ir vertybėmis, skleisti olimpizmo idėjas;

2.4. sudaryti integracijos per sportą galimybes neįgaliems arba silpnos sveikatos mokiniams.

 

II SKYRIUS

 VADOVAVIMAS

3. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėms vadovauja ir teisėjų kolegiją, pagal varžybas organizuojančios mokyklos pateiktą paraišką, tvirtina Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

4. Varžybas koordinuoja Šilalės sporto mokykla, vykdo rajono bendrojo ugdymo mokyklos, pagal varžybų nuostatus.

III SKYRIUS

 ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMAS

5. Mokyklų žaidynės Šilalės rajone vykdomos 3 etapais:

5.1. pirmas etapas - mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

5.2. antras etapas - rajono mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

5.3. trečias etapas - zoninės varžybos.

 

IV SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ DALYVIAI

6. 2018-2019 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse dalyvauja rajono pradinės ir pagrindinių mokyklų, progimnazijos, gimnazijų mokiniai.

7. 2018-2019 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse į mokyklos komandą gali būti įtrauktas tik tos mokyklos mokinys.

8. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose, Šilalės rajono savivaldybei atstovauja komandos, 2018-2019 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynėse iškovojusios pirmąsias vietas (gimimo metai patikslinti sporto šakų nuostatuose).

9. Komandos, dalyvaujančios Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose, vadovaujasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus patvirtintais 2018-2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų varžybų nuostatais.

10. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose Šilalės rajono savivaldybei atstovauja vienos mokyklos kolektyvas, bet ne kelių mokyklų rinktinė.

11. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų sporto šakų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose Šilalės rajono savivaldybei atstovauja kaimo vietovių mokyklų komandos, 2018-2019 m. m. Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynėse iškovojusios aukščiausias vietas (Sporto šakų nuostatuose parašyta, kuriose varžybose kaimo vietovių mokyklų komandos atstovaus Šilalės rajono savivaldybei).

 

V SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS

Eil.

Nr.

Varžybų pavadinimas

Amžius arba

klasė

Numatoma varžybų data

Komanda, dalyvių skaičius

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

1.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2006 m. gim. ir jaunesni

2019 m. vasario 12 d.

 

Mišri, 6 mergaitės, 6 berniukai

2.

Krepšinis 5x5

2003 m. gim. ir jaunesni

2019 m. balandžio 16 d.

10 mergaičių

10 berniukų

3.

Kvadratas

2006 m. gim. ir jaunesni

2018 m. lapkričio 25 d.

8 mergaitės

8 berniukai

4.

Futbolas 5x5

2004 m. gim. ir jaunesni

2005 m. gim. ir jaunesni

2018 m. lapkričio 20 d.

2018 m. lapkričio 22 d.

10 mergaičių

10 berniukų

5.

Lengvosios atletikos

atskiros rungtys

2000 m. – 2003 m. gimimo

2004 m. ir jaunesni

2019 m. gegužės 22 d.

6 mergaitės

6 berniukai

6.

Lengvosios atletikos keturkovė

2005 m. gim. ir jaunesni

2019 m. gegužės 9 d.

6 mergaitės

6 berniukai

7.

Lengvosios atletikos  kroso estafetės

2000 m. – 2003 m. gimimo

2004 m. ir jaunesni

2019 m. gegužės 4 d.

Mišri - 4 mergaitės, 4 berniukai

8.

Smiginis

Neribojamas

2019 m. kovo 6 d.

2 mergaitės

2 berniukai

9.

Svarsčių kilnojimas

 

Neribojamas

2018 m. gruodžio 5 d.

8 dalyviai

10.

 

Stalo tenisas

2003 m. gim. ir jaunesni

2019 m. sausio 29 d.

4 mergaitės

4 berniukai

11.

Šaškės (paprastos)

Neribojamas

2019 m. kovo 21 d.

Mišri – 1 mergaitė, 3 berniukai

12.

Virvės traukimas

 

Ne jaunesni kaip 12 m.

2019 m. balandžio 18 d.

Nuo 7 iki 10 mokinių.

13.

Tinklinis

2002 m. gim. ir jaunesni

2019 m. sausio 22 d.

2019 m. sausio 23 d.

10 mergaičių

10 berniukų

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

14.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2008 m. gim. ir jaunesni

     2019 m. vasario 26 d.

 

Mišri - 6 mergaitės, 6 berniukai

15.

Kvadratas

2008 m. gim. ir jaunesni

     2018 m. lapkričio 7 d.

 

Mišri - 4 mergaitės, 4 berniukai

16.

Lengvosios atletikos

 trikovė

2008 m. gim. ir jaunesni

     2019 m. gegužės 7 d.

 

5 mergaitės

5 berniukai

17.

Šaškės

2008 m. gim. ir jaunesni

     2019 m. kovo 21 d.

 

Mišri - 1 mergaitė, 3  berniukai

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

18.

Krepšinis 3*3

2002  m. gim. ir jaunesni

2019 m. sausio 8 d.

4 mergaitės

4 berniukai

 

VI SKYRIUS

 APDOVANOJIMAS

12. Komandos, laimėjusios prizines vietas atskirų sporto šakų finalinėse varžybose apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais.

13. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai taškai:
13.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų;
13.2. laimėjus I-ąją vietą skiriami 3 taškai, laimėjus II-ąją vietą skiriami 2 taškai, laimėjus III-ąją vietą skiriamas 1 taškas.
13.3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas –10 taškų.
13.4. Užsiregistravus dviem ir mažiau komandų, varžybos nebus vykdomos.

                     

VII SKYRIUS

 PRIĖMIMO SĄLYGOS

14. Mokyklos, kurių sporto bazėse rengiamos varžybos, paruošia varžyboms sporto bazę ir reikalingą inventorių, pasirūpina komandų priėmimu.

15. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

16. Sporto šakų varžybose dalyvauti leidžiama tik su sportine apranga.

 

VIII SKYRIUS

 PARAIŠKOS

17. Atvykę į varžybas komandos vadovai (mokytojai) teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas,  dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė. Kartu pateikiami mokinio pažymėjimai su nuotraukomis.

Pastabos:

Varžybų organizavimo klausimais kreiptis į Šilalės sporto mokyklą tel. (8-449) 5 62 54, 41421.  Visą reikiamą informaciją apie 2018-2019 m. m. Šilalės rajono mokyklų žaidynes galima rasti Šilalės sporto mokyklos internetiniame puslapyje www.sportas.silale.lm.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.silale.lt, informaciją apie Lietuvos mokyklų žaidynes galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt   

 

Į sekantį varžybų etapą vyksta užsiregistravusios mokyklos                                     

Šachmatai – Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija arba Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.

Kalnų dviračiai – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.

Orientavimosi sportas – Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.

Rankinis -  Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.

Kalnų slidinėjimas (mergaitės, amžius neribojamas) –Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Kalnų slidinėjimas (berniukai, amžius neribojamas) –Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Snieglentė (mergaitės, amžius neribojimas) - Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Snieglentė (berniukai, amžius neribojimas) – Dariaus ir Girėno progimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Šaudymas šautuvu – Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.

Štangos spaudimas – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija arba Simono Gaudėšiaus gimnazija.

 

PASTABA: Kiekviena sporto šaka duoda taškus savo mokyklai.

Varžybas vykdančios mokyklos 

PASTABA: Bus vedama PRADINIO UGDYMO(1-4 kl.), BENDROJO UGDYMO(5-8 kl.) ir GIMNAZIJOS KLASIŲ (9-                                     12 kl.) suvestinė.

DALYVAVIMAS – 10 taškų, NEATVYKIMAS – (-10) taškų, I vieta- 3 taškai, II vieta – 2 taškai, III vieta – 1 taškas.

Drąsūs, stiprūs, vikrūs 2008 m. Kvadratas 2006 m. (berniukai). Krepšinis 2003 m. (berniukai) – Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Drąsūs, stiprūs, vikrūs 2006 m. Kvadratas 2006 m (mergaitės), kvadratas 2008 m. gim.  – Dariaus ir Girėno progimnazija.

Šaškės (2008 m.), šaškės (amžius neribojamas)  – Upynos Stasio Girėno mokykla.

Tinklinis (vaikinai, merginos). Svarsčių kilnojimas. Futbolas (vaikinai, merginos). Virvės traukimas  – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.

Stalo tenisas (merginos ir vaikinai) –  Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija.

Krepšinis 3x3 (berniukai ir mergaitės). Lengvosios atletikos KETURKOVĖS varžybos - Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.

Lengvosios  atletikos ATSKIROS rungtys – Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.

Rudens krosas. Lengvosios atletikos KROSO estafetė. Zoninės varžybos (pagal grafiką), tarpzoninės varžybos (pagal grafiką)  – Šilalės sporto mokykla.

Lengvosios atletikos TRIKOVĖS varžybos – Obelyno pagrindinė mokykla.

Smiginis – Pajūralio pagrindinė mokykla.

2018-2019 m.m. Šilalės rajono mokyklų žaidynių nuostatai:

1. /docs/Kvadratas.pdf

2. /docs/Virvės traukimas.pdf

3. /docs/Trikovė.pdf

4. /docs/Tinklinis.pdf

5. /docs/Šaškės.pdf

6. /docs/Svarsčiai.pdf

7. /docs/Stalo tenisas.pdf

8. /docs/Smiginis.pdf

9. /docs/Kroso estafetė.pdf

10. /docs/Krepšinis 5x5.pdf

11. /docs/Krepšinis 3x3.pdf

12. /docs/Keturkovė.pdf

13. /docs/Futbolas 5x5.pdf

14. /docs/Dsv.pdf

15. /docs/Atskiros rungtys.pdf

 

 

 

Baseinas
Kavinė