Dviračių sportas

Dviračių sportas

Galioja:

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Šilalės sporto mokyklos dviračių sporto trenerio

KĘSTUČIO ČESAIČIO

darbo grafikas 

 

Savaites dienos/ Darbo valandos

Ugdymo grupė

Val. sk.

Užsiėmimų vieta

I

II

III

IV

V

VI

1500 – 1545

1500 – 1630

1500 – 1630

1545 – 1630

1500 – 1545

10.00-11.30

M. u.

II m.m.

9 val. / sav.

Šilalės sporto mokyklos salė

(dviračių bazė, plentas)

2 a.k.

1 a.k.

2 a.k.

1 a.k.

1 a.k.

2 a.k.

1545 – 1800

1630 – 1800

16301800

1630– 1800

1545 – 1715

1130– 1345

M. t.

II m.m.

14 val. / sav.

Šilalės sporto mokyklos salė

(dviračių bazė, plentas)

3 a.k.

2 a.k.

2 a.k.

2 a.k.

2 a.k.

3 a.k.

                                                                                                                        VISO:

23 val. / sav.

 

 

Baseinas
Kavinė