Rankinis

Rankinis

Galioja:

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šilalės sporto mokyklos rankinio trenerio

LINO KUMŽOS

darbo grafikas 

Savaites dienos/ Darbo valandos

Ugdymo grupė

Valandų skaičius

Užsiėmimų vieta

I

II

III

IV

V

VI

1600 – 1730

1800– 1930

1600 – 1730

1600 – 1730

X

X

BFR 2 grupė

8 sav./val.

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos sporto salė

2 a.k.

2 a.k.

2 a.k.

2 a.k.

X

X

X

1600 – 1730

X

X

1600 – 1730

X

BFR

4 sav. / val.

X

2 a.k.

X

X

2 a.k. 

X

VISO:

12 sav. / val.

Baseinas
Kavinė