Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metai

I ketvirtis /docs/Finansinė 2022-I.pdf

II ketvirtis /docs/Finansinė 2022-II.pdf

III ketvirtis /docs/Finansinė 2022-III.pdf

2021 metai

I ketvirtis /docs/2021-I.pdf

II ketvirtis /docs/Finansinė 2021-II.pdf

III ketvirtis /docs/Finansine 2021-III.pdf

Metinė /docs/2021 metinė.pdf

2020 metai

I ketvirtis /docs/2020 IF.pdf.pdf

II ketvirtis /docs/2020-IIF.pdf

III ketvirtis /docs/s6-230 (2).pdf

Metinė /docs/S6-38 2020.pdf

2019 metai:

I ketvirtis: /docs/2019-I - Copy 1.pdf

II ketvirtis /docs/2019-II FB.pdf

III ketvirtis /docs/2019-III Finansinė.pdf

Metinė /docs/Finansinė 2019.pdf

2018 metai:

I ketvirtis: I ketvirtis 

II ketvirtis  /docs/2018-II-I.pdf

III ketvirtis  /docs/FA 2018-III.pdf

Metinė /docs/2018 metinė.pdf

2017 metai:

I ketvirtis:

Biudžeto vykdymas 2017 – I;

Mokėtinos gautinos sumos 2017-I;

Finansinės ataskaitos 2017-I.

II ketvirtis:

Ataskaitos II ketvirtis;

Biudžeto vykdymas II ketvirtis.

III ketvirtis:

2017 m. III ketv. finansinės;

2017 m. III ketv.

Metinė 2017

 

2016 metai:

20 VSAFAS 4 priedas 2016-II;

Aiškinamasis raštas F9;

Finansinės būklės ataskaita 2016-II;

Forma Nr 2 II;

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-II.

4 forma prie sakymo nr 1k-407-4;

20 vsafas 4 priedas 2016 III;

Aiškinamasis raštas F9;

Finansinės buklės ataskaita 2016-III;

Forma nr2;

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III.

20 VSAFAS 4 priedas 2016;

Aiškinamasis raštas;

Aiškinamasis raštas;

Atsargų vertės pasikeitimas 2016;

F2;

Finansavimo sumų likučiai 2016;

Finansinės būklės ataskaita 1 2016;

Finansinės būklės ataskaita 2016;

Gautinos mokėtinos sumos;

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016;

Informacija apie įsipareigojimų dalį 2016;

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2016;

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2016;

Informacija apie pinogus ir pinigų ekvivalentus 2016;

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2016;

Informacija pagal veiklos segmentus 2016;

IT vertės pasikeitimas 2016;

NT vertės pasikeitimas 2016;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2016;

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2016;

Pinigų srautų ataskaita 1 2016;

Pinigų srautų ataskaita 2016;

Sąskaitų planas 1 2016;

Sąskaitų planas 2 2016;

Sąskaitų planas 3 2016;

Sąskaitų planas 2016;

Veiklos rezultatų ataskaita 2016

 

2015 metai:

Aiškinamasis raštas;

Atsargų vertės pasikeitimas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį;

Finansavimo sumų likučiai;

Finansinės būklės ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita 2;

Grynojo turto pokyčio ataskaita;

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas;

Informacija apie išankstinius mokėjimus;

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas;

Informacija apie pinigus;

Informacija apie įsipareigojimų dalį;

Informacija pagal veiklos segmentus;

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos;

Pinigų srautų ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita 2;

Veiklos rezltatų ataskaita.

 

2014 metai:

Aiškinamasis raštas;

Atsargų vertės pasikeitimas 2014;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014;

Finansavimo sumų likučiai 2014;

Finansinė nuoma 2014;

Finansinės būklės ataskaita 1 2014;

Finansinės būklės ataskaita 2014;

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014;

Informacija apie išnkstinius apmokėjimus 2014;

Informacija apie įsiskolinimų dalį 2014;

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėjimo sumas 2014;

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2014;

Informacija apir pinigus ir pinigų ekvivalentus 2014;

Informacija pagal veiklos segmentus 2014;

IT materialiojo turto vertės pasikeitimas 2014;

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2014;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2014;

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2014;

Pinigų srautų ataskaita 1 2014;

Pinigų srautų ataskaita 2014;

Veiklos rezultato ataskaita 2014.

Baseinas
Kavinė